I uttalelsen heter det: «Innlandet fylkeskommune har ingen innvendinger mot at Hjerleid Handverksskole AS søker om å opprette en klasse til innen Vg1 Handverk, design og produktutvikling og om videre godkjenning av Vg3 Treskjærerfaget for fire nye år. Disse fagene vil være et positivt tilskudd for å øke kompetansen for viktige tradisjonsfag, og vil i svært liten eller ingen grad konkurrere med eksisterende tilbud i videregående opplæring i regi av Innlandet fylkeskommune, eller ha negative følger for fylkeskommunens skolestruktur.»

– Hjerleid Handverksskole er svært viktig for tradisjonshåndverket i Norge. Det er gledelig å se at søkningen er stor og at tilbudet kan utvides, sier Mari Gjestvang (SP), leder for hovudutvalg for utdanning, i en pressemelding.

Videre heter det «Innlandet fylkeskommune er kjent med at det arbeides for å etablere et eget opplæringskontor for tradisjonshandverk på Hjerleid, og det er å håpe at dette opplæringskontoret blir operativt til å formidle aktuelle læreplasser for de nevnte fag.»