Plan- nærings og utviklingsstyret (PNU) i Dovre vedtok i dag en innstilling om å godkjenne iskjøring på Hjerkinndammen også denne vinteren. Dette innebærer en dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, og ble enstemmig vedtatt.

Kun helger i år

Det er Robert Sletten som står som søker, også i år. Han arrangerte et lignende opplegg i fjor, da han fikk dispensasjon til kjøring ni sammenhengende dager. Det var noe upraktisk, da Sletten er ukependler, og ikke hadde anledning til å følge opp arrangementer på ukedager. I  år hadde han derfor presisert i søknaden at han ønsket kjøring i helger, noe som ble tatt til følge. Det blir  åpnet for kjøring til sammen åtte helger denne vinteren, med oppstart allerede 9. desember. Banen kan i følge vedtaket brukes fem timer daglig, og ikke etter klokka 21:00. Ellers er det en del forutsetininger for bruken, som stort sett er de samme som i fjor.  - Vi er også veldig opptatt av at alt skal gå ordentlig for seg, har Sletten tidigere uttalt til Vigga. Han er glad for kommunens velvilje.