Her lærar John Ola seg 1300 år gamalt tradisjonshandverk