Alle prøvesvar frå helga var negative med unntak av èin i Dovre