- Vi gjer det vi kan for å auke trivselen blant pasientane