Slik ser søkerlista ut;

Rune Pettersen (51), Dombås

Camilla Melgård (36), Sør Fron

Sissel Jorun Rykhus (54), Dovre

Eva Larsen (50), Harstad

Magne Vorkinn (59), Dovre

Tor Arne Nyøygard (60), Lora

Per Sture Mork (62), Bjorli

Elin Jordhøy Ulateig (38), Lesja

Elin Marit Andgard (52), Dovre

Randi Anita Skogum (46), Sel

Tone Ødegård (39), Dovre

Pettersen jobber som kommunalsjef, Rykhus er teamleder og Vorkinn jobber som rektor, alle tre i Dovre kommune.

Stillingen ble utlyst etter Asbjørn Moen går av med pensjon.

Magne Vorkinn trekte søknaden sin torsdag.

Diskuterte stillingen på formannskapmøte

På formannskapmøtet forrige torsdag var det spørsmål fra Øyvind Frich (Ap) om det var nødvendig å besette stillingen, og heller spare penger ved å la stillingen stå ubesatt. Det var i en diskusjon om gebyr og betalingssatser, og politikerene peilet inn på en diskusjon om den økonomiske situasjonen i Dovre.

– Det er nå gjort grep for å omrokkere internt. Hvis det nå blir kommunesammenslåing med Lesja, må vi se nøye på personalkonsekvensen i denne utredningen som foregår. Da mener jeg vi trenger gode ledere, repliserte ordfører Bengt Fasteraune (Sp).

Rådmann Halvor Nissen sa at utgiftene på lønnskostnaden til personalsjefstillingen ville komme an på hvem som søkte, og om det ville bli ansettelse fra egen organisasjon.