Den årlige hagefugltellingen gikk egentlig av stabelen lørdag 30. og søndag 31. januar, men nå er tellingen utvidet til og med 7. februar, slik at barnehager og skoler kan bli med på tellingen.

– Alle oppfordres til å delta på Hagefugltellingen. Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå, skriver Norsk Ornitologisk Forening på sine hjemmesider.

Hagefugltellingen arrangeres hvert år i slutten av januar, og er et samarbeid med andre nordiske landene. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som var med for første gang i januar 2008. En av målsettingene med hagefugltellinga er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad.