– Det opplyser Tord Bretten som er naturoppsyn for rovilt og moskus for Statens Naturoppsyn (SNO).

Forvaltningen av moskusen på Dovrefjell har vært ivaretatt av Direktoratet for naturforvaltning frem til 1992, da myndigheten ble delegert Fylkesmannen i Sør-Trøn­delag.

Ikke noe øvre antall

I 2006 ble det den nye forvalt­ningsplanen for moskus offentliggjort. Der stod det blant annet at det ikke fastsettes noe bestemt øvre bestandtall for moskusen på Dovrefjell. I den forrige planen fra 1996, som gjaldt fram til 2006, skulle ikke stammen være over 50-70 dyr. Nå er den fem ganger så stor.

Terje Bø, seksjonssjef på viltav­delingen i Direktoratet for natur­forvaltning, sier at de vurderer fortløpende om bestandstallet skal reguleres.

–– Nå har jo moskusen dødd i større skala enn i normalår også, sier han, og viser til lungesykdommen som har tatt flere dyr i sommer.

Han forteller også at dyr faller fra som følge av møte med tog og avskyting. Dyr som vandrer ut fra kjerneområdet blir avlivet, og dyr som er en sikkerhetsrisko det samme.

Moskus ved hytter

I forvaltningsplanen står det at konfliktnivået mellom moskus og mennesker skal holdes på et lavt nivå. Hva skjer når moskusen går mot hyttebebyggelsen?

–– Da skal det nesten ikke noe til før dyr tas ut. Der den utgjør en sikkerhetsrisiko, kan en ta kontakt med SNO som har fullmakter fra oss, også til felling av dyr, sier Bø.

Men om det går en hel flokk rundt hytta di og beiter, hva da?

–– Konsekvensen kan da bli at alle blir tatt ut. Det er ingen begrens­ning i antallet. Det vil bli vurdert hvis ingen andre tiltak hjelper, sier han.

Bø sier at om hytter eller gjerder er ødelagt, har de ingen erstatnings­ordning. Det må den enkelte ta på egen forsikring.

Ingen konflikt

–– Når det gjelder beitet til mosku­sen, er det ingen grunn til å tro at den konkurrerer mot villreinen. De har forskjellig beite og arealbruk, sier Bø.

Både hytteeiere, turgåere og jege­re mener at det store antallet av moskus forringer bruken av fjellet. Hva tror du om det?

–– Jo, det er ett aspekt, men det er et annet aspekt som er like viktig. Og det er at den genererer viktige arbeidsplasser og inntekter, som for eksempel guiding, sier Bø.

Les flere uttalelser og hele saken i dagens papirutgave.

Etter kalvingen i vår ble stammen regnet til cirka 370 dyr av Statens Naturoppsyn. Både hytteeiere og andre spør seg nå om tallet har blitt for høyt. I forvaltningsplanen fra 2006 er det ikke satt et øvre tall på bestanden. I den gamle forvaltningsplanen fra 1996 var det sagt at stammen ikke skulle være over 50-70 dyr. Er det på tide med en evaluering av planen? (Foto: Lasse Stadeløkken) Foto: Lokalavisa Vigga