Inger Bekken (66) fra Dombås har vært ansatt i Coop i snart 32 år. Forrige uke ble hun tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste under en markering på Dombås hotell. Medaljen ble utedel av ordfører Bengt Fasteraune og personalsjef i Coop Innlandet, Bjørn Neverlien. Bekken gikk av med pensjon 1.mai i år.