70 år er gått siden 2. verdenskrig kom til Norge, og de store nasjonale hendelsene i løpet av de fem krigsårene, kjenner de fleste etter hvert godt til. Hele Norge fikk kjenne krigen på kroppen, også nord-gudbrandsdølene.

Få av dagens lesere husker selv andre verdenskrig. Vi har lært om denne perioden på skolen, lest om den i bøker, hørt om den på radio eller sett programmer om den på fjernsynet. Vi hører imidlertid sjeldnere om det som skjedde i nærområdene våre. Her bor det også i dag mennesker med minner fra hendelser vi yngre aldri kan fatte, selv om vi kanskje har hørt historier fra foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre.

Det er viktig at disse historiene blir fortalt, slik at de ikke blir borte med dem som sitter inne med dem. Men i ukens utgave av Vigga ser vi også at det er viktig å være kritisk til den historien som danner utgangspunkt for lærebøker og oppslagsverk. Kaptein Eiliv Austlid har blitt en krigshelt 69 år etter sin egen død, på bakgrunn av opplysninger som viser at maktpersoner, som Trygve Lie, bevisst har gått inn for å skjule sannheten etter slaget de begge var involvert i på Dovre.

Sett av litt tid til ettertanke disse aprildagene. Det som skjedde for 70 år siden virker fjernt for de fleste av oss, men samtidig er det på mange måter nært. Selv om den yngre del av befolkningen ikke har noe personlig forhold til andre verdenskrig, skal vi være bevisste på vår rolle som viderebringere av kunnskap til generasjonene etter oss.