Torsdag markerte Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås (HVSKS) frigjøringsdagen.

Dombås skole og barnehagen var møtt opp for å overvære markeringen, sammen med soldater, veteraner og publikum, nettopp i Minneparken på Dombås.

Husker dagen

Kjell var en av de oppmøte som har et spesielt forhold til dagen. Og for ham var det en følelsesladet markering.

– Ja, jeg husker det var en spesiell dag. Faren min lakkerte den gamle lastebilen sin i verkstedet om natta, i fargene hvitt, rødt og blått, forteller han.

Faren Ingebrigt Storrusten hadde verksted midt i Dombås sentrum. Med helt fersk lakk, kjørte de i Dombås den 8. mai.

– Jeg skjønte kanskje ikke så mye akkurat da, men det var en helt spesiell stemning. Vi kjørte til den russiske fangeleiren ved Mysusmørbakken, og da sto portene åpne, minnes han.

Et annet annet minne som også står sterkt er når radioene ble levert tilbake til folket.

– En vegvesen-bil kom med alle radioene og leverte dem ut til oss. Jeg tror kanskje det var dagen etter da, sier Kjell.

Hyllet familiene

Oberstløytnant Tarjei Løkken ledet markeringen, siden sjef ved HVSKS, Ove Staurset, var på øvelse i Nord-Norge.

– På denne dagen har jeg også lyst til å hylle de usynlige heltene, familiene. Vi vet at den verste jobben er å være hjemme, og oppleve den usikkerheten når noen er ute i krig. Usikkerhet opplevde de nok også under 2. verdenskrig, men den 8. mai 1945 ble den følelsen erstattet med lettelse, sa Løkken i sin tale.

Frigjøringsdagen har siden 2010 også vært en nasjonal veterandag, som favner alle norske krigsveteraner som har tjenestegjort i inn- eller utland siden andre verdenskrig. Både Løkken og Dovre-ordfører Bengt Fasteraune la ned kranser til minne om de som falt på Dombås under 2. verdenskrig.

Kjell Storrusten husker 8. mai i 1945. Foto: Lokalavisa Vigga
Tarjei Løkken la ned kranser til minne om de som mistet livet i Dovre under krigen. Foto: Lokalavisa Vigga
Soldater og ansatte fra Heimevernskolen, samt skole- og barnehagebarn møtte opp. Dombås musikkforening spilte. Foto: Lokalavisa Vigga