Etter raset som gikk for snart to uker siden, som tragisk førte til et dødsfall, har Statens vegvesen rensket rasområdet i lia.

- Vi har benyttet oss av helikopter som spyler på vann for å renske rasområdet, og foretatt en grundig rensking. Dette vil forhindre nye ras i det aktuelle området, siden det lå igjen mye masse og stein, forteller seksjonssjef i Region Øst, Anita B. Moshagen.

Metoden er vanlig på landsbasis der det er vanskelig å komme til maskinelt eller manuelt, men det er første gangen den er utprøvd i Oppland.

- Vi kan aldri være helt sikre på at det ikke går ras flere steder, men vi vil gå nøye gjennom og vurdere strekningen i tett samråd med geologer fra Noregs vassdrag- og energiforbund ( NVE) og Sel kommune. Vi skal finne løsninger på hva vi kan gjøre for å sikre området. På det aktuelle området det gikk ras nå, kom det uventet og plutselig, sier Moshagen.

Se video av helikopteret: