Stortinget ønsket, etter det såkalte ulveforliket, tidligere i høst å gå inn for fellingstillatelse på 47 dyr kommende år. Regjeringen satte imidlertid foten ned, og tallet ble redusert til en tredjedel – 15 dyr. Hovedårsaken til helomvendingen var en vurdering fra justis- og beredskapsdepartementet om at skadepotensialet ikke er stort nok til å forsvare et så stort uttak som først foreslått.

118 av landets ordførere har stilt seg bak et opprop fra samtlige ordførere i Hedmark, mot regjeringas ulvevedtak. Samtlige ordførere i Gudbrandsdalen har skrevet et eget brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), der de ber han om å snu.

Sauebønder Irene Amundgård og Karl Øygarden.

Nationen melder onsdag morgen at Helgesen har varslet at det ikke er aktuelt å snu i saken. Helgesen har trukket seg fra flere debatter og møter onsdag, med blant annet en delegasjon fra protestgruppa og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tidlig på´n for å demonstrere

Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag har i samarbeid med ordførere i Midt-Gudbrandsdalen tatt initiativ til å sette opp en buss for dem som ønsker å dra til Oslo for å overvære møtet i Stortinget. Norsk Sau og Geit er også engasjert i saken, og det vil bli holdt en protestaksjon mot klima- og miljødepartementet onsdag.

Fire gårdbrukere fra Lesja tok turen til Vinstra onsdag morgen for å være med bussen.

– Vi har stått opp tidlig, noen måtte gjøre unna fôringen klokken fire i dag tidlig, forteller Irene Amundgård.

Selv om ulvesonen er i nabofylket, er bøndene i Oppland bekymret for konsekvensen ved et lavere uttak av ulvestammen som har nådd bestandsmålet med god margin i fjor vinter.

– Hvis ulvestammen på Hedmark får vokse, tror jeg Oppland får problem siden, sier Amundgård.

Irene Amundgård og bonde og politiker Bjørn Magnus Tordhol (Sp).

Rovdata har ansvaret for overvåkning av ulv i Norge, og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata i desember.