Næringsdrivende vil gå sammen om etterbruk av Forsvarets lokaler

foto