Brannen på Joramo: – Funn stemmer med forklaringene

foto