- Eg er ikkje bekymra for finansieringa slik det ser ut no