Senter for bygdekultur på Hjerleid er i full gang et oppdrag der de får brukt fagkunnskapen sin helt fra grunnen.

De har fått i oppdrag å rekonstruere en dørportal fra herskapshuset til en reperbane i Bergen. Det kan en fornøyd leder, Heidi Karsten fortelle. I tillegg skal de restaurere flere vinduer, lage dører og lister og kanskje enda mer til huset som ble bygd i 1808.

Gamle verktøy

– Oppdragsgiveren har forstått viktigheten av å bruke skikkelige håndverkere med fagkunnskap, sier hun, og legger til at hvis de er heldige har de et oppdrag som kan gå over flere år.

Oppdragsgiveren er Rolf Olsen as i Bergen. Det er mulig at de får restaurere flere av vinduene, og lage trykkblokker til en tapet som skal rekonstrueres.

Ett av kriteriene med arbeidet er at det ikke er lov til å bruke motorisert verktøy. Alt skal lages på gammelmåten og treet må håndhøvles. For å få til det, har de laget sine egne høvler. Treskjærerlærling Jon Anders Fløistad har produsert 30 forskjellige høvler mens en av smedlærlingene har laget stålet.

Malingen holder det sammen

Den gamle portalen og døren skal overleveres til Bergen Bymuseum. Inntil videre er restene av dem på Hjerleid. Det er nesten bare malingen som holder den gamle døromrammingen sammen. Vær og vind har tæret hardt på portalen, som under malingen gjemmer mange, flotte detaljer. Halvparten av portalen skal plukkes ren for maling, mens den andre halvparten skal vises med malingen intakt. Elevene på Hjerleid bruker varmelampe og skraper malingen nennsomt av.

– Det er mye materialkunnskap i dette arbeidet, sier Karsten, og viser de nye dørene som har tyri, eller feitved i nederste del for at den skal tåle det fuktige klimaet i Bergen.

Nærmiljøsenter

– Oppdragsgiveren synes også det er bra at vi lærer opp håndverkere. Det er bare vi som driver med dette i Norge, sier Karsten.

Andreas Grimelund, daglig leder og eier av Rolf Olsen AS i Bergen er fjerde generasjon som driver familiefirmaet, som har en rekke eiendommer i Sandviken i Bergen.  De kjøpte reperbanen i Sandviken for fem år siden og har siden da jobbet med å utvikle eiendommen, som består av en rekke bygg, til et publikumsrettet nærmiljøsenter.

– I porteføljen vår har vi tolv fredete og verneverdige bygninger, og er således tungt involvert i restaurering og drift av fredete og verneverdige bygg. Strategien vår for disse byggene er «vern gjennom bruk». Vi arbeider tett med antikvariske myndigheter, forteller Grimelund.

– Vi vil ivareta alle historiske faktorer, restaurere, tilbakeføre og prøve å fylle byggene med bedrifter, håndverkere, servering og lignende på en måte som gjør at eiendommen kan fortelle sin egen historie på en bærekraftig måte, sier Grimelund.

Han kom i kontakt med Senter for Bygdekultur gjennom Even Hansen.

– Vi ansatte Even i 2012 etter anbefaling fra Hordaland Fylkeskommune. Even sitt oppdrag var å restaurere dørportal, vinduer og ornamenter. Etter ett år besluttet han å flytte tilbake til Dovre av familiære grunner. Vi har fortsatt samarbeidet med Even og Senter for Bygdekultur, sier han.

I følge Grimelund er dette europas eldste eksisterende reperbane bygget i tre, ja, kanskje verdens eldste.

– Rommene skal restaureres fra de forskjellige stilepokene huset har vært gjennom, sier Even Hansen.

At alt skal gjøres autentisk, er det som gjør oppdraget interessant for håndverkerene på Dovre.

Huset er bygd i Louis Seize-stil, der rokokkostilen levde seg inn i empirestilen. Detalj fra den gamle portalen som skrapes ren. Foto: Lokalavisa Vigga
Treskjærerlærling Jon Anders Fløistad med høvlene han har laget til oppdraget. 30 stykker har han laget i samarbeid med en av smedlærlingene. Foto: Lokalavisa Vigga