– Jeg gjør det fordi jeg liker å holde på med det, sier gårdbruker Mosenden til Vigga.

I 20 år har Mosenden på Lora brukt den tradisjonelle måten med traktor, vinsj og motorsag når han driver tømmerhogst.

– Det er fint å holde på med tømmer om vintereren, da er det er en mye roligere periode enn ellers, forklarer han.

Til sammenligning klarer moderne skogmaskiner å ta ut 100 kubikk med tømmer om dagen. På en drøy uke har maskinene lagt ned 900 kubikk tømmer.

Selv om mange tømmerhuggere bruker den moderne måten, med blant annet hogstmaskiner, velger Mosenden å bruke den tradisjonelle måten. Dette er noe han ikke har angret ett sekund på.

Hobby

Mosenden hogger omtrent 200 kubikkmeter med tømmer hvert år. Selv om det kan høres mye ut, er det ifølge han lite i forhold til hva hogstmaskinene klarer.

– Jeg driver på med tømmerhogst på hobbybasis og når jeg har tid til overs, sier han.

Mosenden forklarer at i sammenligning med hogstmaskinene, er det lite kvantum.

– Det er mye for en som hugger manuelt, men siden jeg ikke har hogstmaskiner er det lite, sier han.

Rekordår

I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogsindustrien. Det er den høyeste tømmeravvirkningen i Norge siden 1920-tallet.

– Regjeringa har lagt til rette for at vi effektivt kan du ut mer tømmer fra de norske skogene. Det er løyvd store beløp til bygging av skogsbilveger og tømmerkaier, og vi har åpna for bruk av tyngre og lengre tømmerbiler som kan ta større last, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

For Mosenden er han nøye på å kutte tømmeret i rett lengde for å få best mulig pris.

– Jeg kutter tømmeret etter den lengden Mjøsen Skog vil ha, og det er best betalt for de som er rundt fem meter. Det er fordi det er to lengder med material, og 2,4 meter er den generelle romhøyden, forteller Mosenden.

Hva kjennetegner ei god furu?

– Den skal være være rett, uten krok, ikke for grove kvister og uten gankvist, sier Mosenden.

Les mer i papirutgaven til Vigga.

Hver centimeter teller når Mosenden kutter tømmeret. Foto: Håkon Wikan
Når tømmeret er ferdighugget og målt, skriver Mosenden antall desimeter på tømmeret. Foto: Håkon Wikan