Det ustabile fjellpartiet i fjellet Mannen i Romsdalen har igjen økt bevegelsene sine. NVE har hevet farenivået til nest høyeste farenivå. Det er bare noen dager siden de 11 evakuerte i området fikk flytte tilbake til hjemmene sine.

Torsdag ettermiddag meldte NVE dette på sine nettsider:

"I forbindelse med en nedbørshendelse i siste uke varslet NVE rødt farenivå fra torsdag 5. oktober til søndag 8. oktober. Fredag målte vi hastigheter opp over 20 cm/døgn, og gikk flere store steinsprang. Hastighetene er minket betydelig siden dette, men er fortsatt relativt store med 2–3 cm/døgn i øvre delen og 3-4 mm/døgn i nedre delen. Tross kaldere vær er det ikke etablert frost i bakken, som nå er snødekt med typisk 40 cm snø. Det er varslet relativt store nedbørsmengder og mildvær fra i morgen (fredag) ettermiddag. Perioden med regn og mildvær skal vare frem til og med mandag 16.10, og smelting av snøen på bakken vil tilføye ekstravann til sprekkesystemet. På bakgrunnav relativt store bevegelser, værvarsle tog stor sensitivitet for regn varsler NVE nå oransje farenivå for Veslemannen."

Nytt forsøk

Dersom nedbørsprognosene slår til, og farenivået heves til rødt vil NVE på nytt forsøke tilføre vann i fjellet for å hjelpe raset i gang. Da pumpet NVE nærmere 200.000 liter ned i fjellet i håp om å utløse et skred. Bevegelsene økte betydelig når vann ble tilført.

- Det gikk flere steinsprang under og etter tilførsel av vann. Selv om det ikke ble utløst et større skred, er forsøket uansett verdifullt fordi NVE fikk mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel. Vi analyserer nå nøye effekten av vanntilførselen, skriver NVE på sine nettsider.

Sist ble prosjektet avsluttet da temperaturen sank, snøen la seg på fjellet og bevegelsene i fjellet avtok.

Her er fjellpartiet Veslemannen markert. Det er det som er ventet å rase først. Foto: /Illustrasjon: NVE