Det blir ikke skattefritak for næringseiendommer eller verk i kommunen. Derimot får hytteeiere en reduksjon i eiendomsskatten på mellom 30 og 50 prosent.

Vanskelig

Kommunestyret var ikke forelagt budsjetter som viste hvordan de alternative valgene ville slå ut. Odd Leif Angård (Sp) kommenterte at det var vanskelig å få oversikt.

- Jeg synes det er vanskelig å få en helhetlig vurdering av konsekvensene. Det er viktig å se helheten, og hvordan byrdene blir fordelt, sa han.

Kommunestyret skulle legge føringer for eiendomsskatten, frem mot budsjettet som skal vedtas under årets siste kommunestyremøte i desember,

Kommunestyret vedtok blant annet at det skulle være fritak på bygg eid av stiftelser og institusjoner, nyoppførte boliger inntil ti år etter ferdigstillelse, samt på bygninger med historisk verdi. Fred Arne Hessen (H) kom med et tilleggsforslag om å innføre delvis fritak for fritidseiendommer.

- For å motivere til hyttebygging, argumenterte Hessen og påpekte at Lesja ikke har eiendomsskatt for fritidsboliger.

Stilte spørsmål

Guri Ruste (Dovrelista) var tvilende til forslaget.

- Jeg trodde en av grunnene til at vi innførte eiendomsskatt i hele kommunen, var for å få med fritidseiendommene. De som bor i bygda bidrar jo på mange andre områder, blant annet gjennom kommunalskatten, sa hun.

Høyres endringsforslag ble likevel vedtatt mot to stemmer.

Fire millioner

Økonomiplanen for 2017-2020 ble behandlet og vedtatt i kommunestyret høsten 2016. Her ble det lagt til grunn at inntekten av eiendomsskatten skulle være fire millioner kroner årlig. Dette betyr i praksis at dersom noen gis reduksjon i eiendomsskatten, belastes de øvrige skatteyterne desto mer. En skattelette for fritidsboliger, betyr dermed en økning av eiendomsskatten for privatboliger og næringsbygg.

Saken om eiendomsskatt skal opp til ny behandling i forbindelse med at budsjettet for 2018 blir vedtatt. Kommunestyremedlemmene vil da få forelagt skattesatser, sats for bunnfradrag og anslag over hva fritaksordningene vil bety.

Stilte spørsmål: Guri Ruste stilte seg tvilende til forslaget. Foto: Monica Hjelle
Forslo skattelette til hytteeiere: Fred Arne Hessen (H) fikk gjennomslag for forslaget om redusert eiendomsskatt for fritidseiendommer. Foto: Monica Hjelle