Silje (22) var ein av åtte som bestod godkjenningsprøva