Fylkesmannen setter av midler til digital smittesporing for alle fylkets kommuner

foto