Lover snarlig utbedring av veien inn til rasteplassen

foto