Den nye, elektroniske bommen på Dalsidevegen ved Aurstad ble montert i dag tidlig. Enda gjenstår noe arbeid, blant annet montering av følere og tilkobling til strøm, men leder i Dalsidevegene AS, Anne Sofie Kristiansen, håper bommen er i drift i løpet av få dager. - Enn så lenge blir denne bommen stående åpen, og folk bruker den gamle løsningen, sier Anne Sofie.

Sikrere, og enklere

Hun gleder seg til å få den nye bommen på plass og i drift. - Det vil spare oss for mye arbeid, og ikke minst bekymring, sier hun. Den nye bommen har kortbetaling, og elektronisk leser for årskort. De har valgt å ikke ha myntbetaling som et alternativ, blant annet for å redusere risikoen for innbrudd. - Det har vært noen innbruddsforsøk i den gamle kassa vår, senest to i fjor. Det problemet slipper vi nå. Bommen vil også bli videoovervåket, noe som er en trygghet både for oss og for alle som har eiendom på Dalsida, sier Kristiansen.

Hun mener betaling med kort er den mest lettvinte løsningen både for styret i Dalsidevegene, og for brukerne. - Nå må alle betale, og det blir ingen misforståelser.Hun forteller at med den gamle løsningen har mange brukere slitt med at de ikke har nok kontanter, og lagt igjen deler av summen. - Folk har gode intensjoner, men hvem kjører rundt med 105 kroner i mynt? Jeg tor dette blir en god løsning for alle, sier hun.

Ansvar for sju mil veg

Det har dessuten vært en del arbeid og ansvar med tømming og telling av kontantkassa. Det kommer inn en del penger i løpet av en uke, så kassa må tømmes ofte, og det er strenge krav til at det skal være to tilstede ved alle tellinger. - Det er unødvendig ressurskrevende, mener Anne Sofie, og legger til at årskort nå blir gjenbrukt. Kjøper du årskort et år får du automatisk en regning tidlig på våren året etter, for å re-aktivere kortet ditt. En fordel med dette er at inntektene fra årskort, som utgjør cirka halvparten av de totale bom-inntektene, kommer inn tidlig, så de har kapital til vårarbeidet. - Det er sju mil veg som skal holdes ved like, og det koster. Særlig i snøsmeltinga om våren, så det er en fordel å få inn en del penger tidlig i sesongen.

Kun sommerdrift

Bommen skal bare være i drift så lenge vegen er farbar og sommeråpen. Om vinteren vil den stå åpen, og Lesja Bulldozerlag som står for brøyting til vinter- og påskeferie vil fortsette å bruke den gamle kassa si. En annen sikkerhet er at ved et eventuelt strømbrudd vil bommen bli stående åpen. - Så da er det bare å forte seg til fjells, ler Bjørn Tore Hoksvold fra Lesja Bulldozerlag, som er en av mange arbeidsfolk Anne Sofie har hatt i sving i dag. Nå venter de bare på sola, da deler av arbeidet som gjenstår krever tørr veg. - Vi skal nok finne en løsning, sier Kristiansen, som håper bommen er i drift i løpet av få dager.

Anne Sofie Kristiansen, leder i Dalsidevegene AS håper å ha den nye bommen i drift i løpet av få dager.