Ordførarane i region vil behalde dagens struktur for vidaregåande opplæring med satsing på skulestadene Otta, Lom og Hjerleid.

Fylkesutvalet i Oppland gjorde i mai vedtak om på gjennomføre ei utgreiing om plassering av opplæringstilboda i Gudbrandsdalen, der tilboda ved Vinstra vidaregåande skule og Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule skal vurderast i samanheng. Saka var sist fredag oppe til høyring i arbeidsutvalet i regionrådet, der ordførarane kom med si uttale.

les meir i papirutgåva av VIGGA.