Like før jul omtalte Vigga at det var «lederkrise» i det nesten 100 år gamle idrettslaget. Alle i det nåværende styret har takket nei til gjenvalg, og valgkomiteen har hatt en utfordrende jobb med å skaffe etterfølgere. Torsdag denne uken møttes nesten alle ledere i undergruppene for å diskutere fremtiden.

Ny struktur

Steinar Kveen i valgkomiteen forteller til Vigga at fremtiden for idrettslaget nå ser lys ut.

– Vi har fått kjøtt på beina til årsmøtet, som er den 19. februar, forklarer Kveen.

Dombås IL består av et hovedlag, og sju undergrupper. I fjor besto undergruppene av 37 personer i ulike verv. Kveen og Jørn Gråberg, som sitter i valgkomiteen, skyldte på strukturen som spiste opp ressursene da de slet med å skaffe folk til verv.

Nå blir strukturen omgjort i idrettslaget. En arbeidsgruppe med blant annet Fred Arne Hessen i idrettsrådet i kommunen og nestleder i idrettslaget Knut Nytun, skal se på strukturendringen og vedtektene og fremme nytt forslag til årsmøtet. Hessen mener det ikke er store endringer som skal til før de er i mål.

Honorar til lederen

Det vil fortsatt bli undergrupper med egen styrer, men hele idrettslaget må ha et samlet regnskap for å følge kravet fra Norsk idrettsforbund.

Tanken er, i følge Nytun, at noen av undergruppene slås sammen. En mulig løsning er at det blir representanter fra hver undergruppe i hovedlaget.

Både Nytun, Hessen og Kveen opplevde et meget positivt møte.

– Det var veldig gledelig. Det var et meget vellykket møte, og jeg tror det blir en fantastisk løsning, sier Kveen entusiastisk.

Hovedstyret mangler en leder, men i følge Kveen er det en kandidat i kikkerten. Målet er å tilby et honorar for vervet.

– Vi kan ikke fortsette slik som i dag. På årsmøtet må vi bestemme oss for veien videre, sier Nytun.