Sjoa skal vera fyrstevalet i Norge for elveaktiviteter, er målet til Sjoafestivalen. No får også homofile eit skreddarsydd raftingopplegg.

Pink tourism, eller rosa reiseliv, er nemleg den siste trenden, i følgje dagleg leiar i Sjoafestivalen, Thomas Idem. Skeive Sjoa skal gå av stabelen i pinshelga, med rafting, leirliv og festlegheiter med eigen dj.