Hvert andre år utnevner fjellstyrene i Norge «Fjellstyret Jo!», et foregangsfjellstyre oppkalt etter fjellmannen Jo Gjende. Under Norges Fjellstyresambands (NFS) Landsmøte på Stjørdal i helga ble Lesja fjellstyre utnevnt som vinner av prisen i 2016, på bakgrunn av god forvaltning, tilrettelegging og arbeid med statsallmenningene i Lesja.Det var med stor overraskelse og glede de tre frammøtte fjellstyremedlemmene og de to ansatte hos Lesja fjellstyre mottok prisen, skriver NFS i en pressemelding.Daglig leder i Lesja fjellstyre, Tommy Sønsterud sier det var en stor overraskelse å motta prisen. Han mener mye av det gode arbeidet skyldes et engasjert fjellstyre med aktive lokalpolitikere som er genuint interessert i fjellforvaltning.

Fjellstyreleder Jann Erik Dalum sier det er en ære å motta prisen.

– Fjellstyret jobber jevnt og har en langsiktig tankegang bak forvaltningen. Vi mere det er viktig å tilrettelegg våre områder for alle, både nøringsutøvere og friluftsfolk, og mener vi har lykkes i dette, sier han til NFS.

Foregangs fjellstyre Prisen ble overrakt av Norges Fjellstyresambands nestleder Dorthe Huitfeldt. Prisen er oppkalt etter Jo Gjende, en dyktig jeger og person som gikk sine egne veier, like åpen og tilgjengelig som fjellheimen, med frihet, stolthet og fokus og med en viss motvilje mot autoritetene.

– Lesja fjellstyre ble trukket fram som et foregangs fjellstyre på mange måter, som et synlig og aktivt fjellstyre som arbeider framtidsrettet. Gjennom god kommunikasjon med friluftsfolk, landbruksnæring og lokalbefolkning forvaltes arealene godt. Også fjellstyrets arbeid med rekruttering av jegere og fiskere ble trukket fram, samt godt samarbeid med både lokale jeger- og fiskerforeninger, beitelag, Statens Naturoppsyn og flere andre aktører, skriver NFS i pressemeldingen.

Lesja Fjellstyre er Norges nest største i areal og har stabil og god økonomi, selv om inntektene her også kan svinge. De siste årene har fjellstyret kunne tilbakeføre ca. 200.000 kr til lokalt næringsliv og allmennyttige tiltak i bygda.

Lesja fjellstyre består i dag av Jann Erik Dalum (leder), Marit Rolstad (nestleder), Per Holseth, Einar Utgaard og Hanne Alstrup Velure. De ansatte er Tommy Sønsterud (daglig leder), Kari Lothe og Jon Nørstebø.