Med dyrlegen på besøk vart sjedde nummer 80130 på Selsjord i Lesja, teken med ut i godværet førre onsdag. I godt operasjonsljos kom tre lam til verda med keisarsnitt. Veterinær Anders Avdem sitt andre for året, fortel han.

Bakgrunnen var at den seks år gamle sjedda vart lamsjuk, men ikkje hadde opning så lamma kunne koma ut.

Nokre kvart år

- Ofte gjer ein keisarsnitt på sau når det er eitt stort lam, så det rett og slett er for trongt. Særleg gjeld det åringssøyer. Eller som her, at dei ikkje opnar seg når dei kjem i fødsel, seier Avdem.

Han seier det varierer kor mange slike operasjonar det blir kvart år, men han har sjølv har mellom to og fem kvart år.

- Det er nokre gonger kvar vår, fortel han.

Han seier det er ikkje utan risiko, i den forstand at det er ein bukoperasjon, men det går som regel bra, om det ikkje er noko anna i vegen med søya. Operasjonen foregår med lokalbedøving og søya ståande - dersom ho ikkje har vore i fødsel så lenge at ho er for kei. På Selsjord sto nummer 80130, med matfar Torstein som operasjonssøster.

Alle kunne ha døydd

No skulle sjølvsagt historia med dei tre lamma vore akkompagnert av tre  friskusar hoppande i grønt gras, men diverre ville dei to største lamma ikkje ta til seg mat. Flaskemating, og til slutt sondeforing, hjalp heller ikkje, og matfar Torstein Selsjord fortel at dei berre dovna av. Men ein liten ein er att og gjev godt lyd frå seg i fjoset, der han står saman med mora enno. Ho er ikkje så lysten på kraftfor enno, men Torstein Selsjord vil gje ho litt tid.

Og det kunne kanskje vore verre?

- Det er klart at dersom ho ikkje hadde opna seg, hadde både søya og lamma døydd i dette tilfellet, utan keisarsnittet, seier Avdem.

Veterinær Anders Avdem utførte førre onsdag keisarsnitt på ei lamsjuk søye på Selsjord. Torstein Selsjord er med som operasjonspleier. (foto: Anne Selsjord) Foto: Lokalavisa Vigga