- Dette er sjakting i forbindelse med planarbeidet for området, sier plan- og utviklingssjef i Inge Angård i Dovre kommune.

Det skal utarbeides nye planer i forbindelse med planlagt vann- og avløpsanlegg, såkalt teknisk plan. Han kjenner ikke til om det er funnet noe, så langt.

Det er kulturminneloven som krever en slik maskinell sjakting, for å avdekke eventuelle kulturminner i området.

Korsvoll Maskin har utført arbeidet med maskinell sjakting, for å avdekke eventuelle kulturminner i planområdet mellom Toftemo og Dovre bensin og service. (foto: Guro Vollen) Foto: Lokalavisa Vigga