Øvelsen foregår klokken 12.00 i dag, og er en sireneøvelse for "lytt til radioen". Det er 1250 varslingsanlegg rundt i landet, og øvelsene foregår i juni og juli. I Lesja og Dovre er det ingen, og i hele Oppland er det tre.

- Det er anlegg på Gjøvik, Raufoss og Lillehammer i Oppland, sier sivilforsvarsadjunkt Eva Marie Bjørnstad i Sivilforsvaret.

Hun forklarer at anlegget er en litt eldre løsning, men fortsatt en god løsning, som de ønsker å ta vare på. Det er kommet mange andre nyere løsninger, som foreksempel tekstmeldinger og taleanrop.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.