Vil ha bærekraftige, trygge og effektive reiser: – Besøkende skal kunne komme til reisemålet uten egen bil