- Målet er at folk skal kunne få bu lengst mogleg heime ved å nytte forskjellige hjelpemiddel

foto