Ambulansearbeidarane Atle og Rune fekk prøve seg på glattisen: – Ein blir bevisst på kor mykje fart kan ha å seie på glatt føre

foto