6,4 prosent av politimedarbeidere i Innlandet har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året