Fasteraune og partiet vil gi 5 millioner kroner fra staten til Hjerleid

foto