Helleland mener kompetansemiljøet på Hjerkinn er et godt eksempel

foto