Sjette klasse ved Lesja skule med i miljøvennleg aksjon: - Bra for helsa, gir tryggare skuleveger, mindre utslepp og bra for naturen