Totalt er 1289 ferdigvaksinerte i Lesja og Dovre

foto