foto
Karin var ein stolt og nyutdanna hjelpepleiar i 1974. Foto: Marit Tynnøl

Ved pasientens side i ambulansen