Rett sør for osen, ved Dovregubbens Hall, drev beverne på isen.

- Jeg trodde først det var stein, men synes det var snodig også. Så stoppet jeg, og så at de bevegde på seg. Så skjønte jeg at det måtte være bevere. De holdt på på kanten av isen, dukket ned flere ganger, for så å komme opp igjen, forteller Nebylien.

Han visste om beverstammen på Dovrefjell, men har aldri sett dem på isen på denne måten.

- Det var et artig syn. Bare synd jeg ikke hadde med meg bedre kamera, sier Nebylien.

Nebylien har mange kjøreturer over fjellet, ettersom han  jobbet som lærer på Hjerleid fra 1975-2010, og  hadde jevnlige turer til hjemstedet Tynset.

- Det kan høres ut som beverne kom opp fra hytta, og var oppe og sanket mat. Men det kommer litt an på hvor langt de var fra hytta si,  forteller Kai Rune Båtstad i Sel Fjellstyre.

- Ikke uvanlig

Espen Rusten fra Statens Naturoppsyn (SNO), opplevde selv lignende atferd fra beveren på Avsjøen i fjor.

- Det er kjent at det er en del bever, både ved Fokstugumyra og Avsjøen. Det har også vært registrert bever så høyt oppe som Grisungdalen og Stridåe. I Lesja og Sel kommuner er det jakt på bever, men det er det ikke i Dovre, forteller Rusten.

Ni kolonier

I en rapport utført på oppdrag fra Dovre kommune i 2011, ble det registrert ni beverkolonier rundt omkring i kommunen, med rundt 30 dyr. Det var registrert kolonier flere steder i Lågen, i Fokstumyra, i Folla, i Grimse og i skytefeltet ved Svånålegeret. Det kan også være flere kolonier, som er steder det ikke er så lett å få oversikt. I rapporten ble det anslått fire bevere ved Avsjøen i 2011.

- Antallet bevere i en koloni varierer voldsomt. Ungdyr vandrer som regel ut, og danner nye kolonier, så sant det er muligheter for det i områdene de er i. I Norge kan det nok være opp mot ti bevere i én koloni, på det meste, forteller Kai Rune Båtstad i Sel Fjellstyre.

Båtstad var med å kartla beverne for Dovre i 2011.

Noen er skeptiske til bevere, og mener de kan gjøre skade med oppdemming og gnaging av større mengder trær. Rapporten i 2011 konkluderte med at potensialet for større beverskader i Dovre er liten.