– Det er viktig med tidleg oppdaging av brystkreft