I løpet av fjoråret mottok naturskadeordningen 2437 søknader om erstatning, hvorav hele 80 prosent var i forbindelse med uværet Hans, som rammet store deler av Sør-Norge over flere dager i august i fjor.

– Søknadssum for saker etter Hans alene utgjør 690 millioner kroner. Til sammenligning ble det etter Vesleofsen i 1995 utbetalt cirka 330 millioner kroner fra den offentlige naturskadeordningen, skriver direktoratet i en pressemelding.

Rundt to tredeler av søknadene etter Hans omhandler skader på veier og broer. 25 prosent gjelder jordbruksarealer.