Her vil fjellstyret og flere flytte inn: – Vi har tro på å få aktivitet i bygget