Det var også vinterferie i deler av landet i forrige uke, som kan ha bidratt til å senke etterspørselen, påpeker NVE i en oppdatering om kraftsituasjonen i uke 8.

Vindkraftproduksjonen økte noe utover i uka, men et fall i den regulerbare produksjonen gjorde likevel at det ble produsert mindre strøm enn uka før. Likevel: for uka som helhet hadde Norden nettoeksport av kraft.

Prisene gikk ned i mesteparten av Norden, med unntak av Sør-Norge. I de tre sørligste kraftregionene holdt prisene seg på noenlunde samme nivå, som likevel er noe lavere enn vi har vært vant til de siste vintrene.

Fyllingsgraden i vannmagasinene falt til 41,2 prosent i forrige uke. Det er 2,6 prosentpoeng lavere enn uka før.