Får utvidet kapasitet til å ta imot flyktningbarn

foto