Mette Hole med den gamle rutastakken på Tynnøl. Foto: Anne Marie Aa

Mette (85) har ein av dei eldste rutastakkane i Lesja

Mette Hole veit at drakta har vore i bruk sidan 1812, da Åse Hattrem hadde den med seg til Hauje under giftarmålet med Ola Hauje.