270 000 kroner til lag og foreninger i Lesja og Dovre