Ungdomsrådet inviterte til møte: - Vi vil kjempe for skulen vår

foto