Det ventes sjeldent dårlig luftkvalitet i Sør-Norge de neste dagene